חסכון פנסיוני לשכיר הינו קופה או שילוב קופות המוכרות לעניין ע"י תקנות קופות הגמל ובהן חוסך הפרט על מנת שביום פרישתו יעמדו לרשותו האמצעים הכספיים לחיות בכבוד-אם בצורת קצבה ואם כסכום חד פעמי.

תחום החסכון הפנסיוני נחשב לתחום מורכב וסבוך אשר עובר שינויים ועדכונים ללא הרף. הרגולציה על הענף (רשות שוק ההון והביטוח) הכניסה שינויים רבים על מנת להפוך את התחום לפשוט ונגיש יותר אך עדיין מדובר בתחום מקצועי, עמוק ורב אפשרויות. בנייה טובה של התכנית הפנסיונית תשפר משמעותית את תנאיו של העובד לעת הפרישה ותגן עליו טוב יותר למקרה מוות או אובדן כושר עבודתו.

קיימים שלשה מכשירי חסכון ארוכי טווח המוכרים לפנסיה:

 • קרן פנסיה - מכשיר החסכון הנפוץ ביותר בשוק. מכיל חסכון לפנסיה המתקבל בעת הפרישה בצורת קצבה חודשית בלבד. גובה הקצבה ייקבע בעת הפרישה בהתאם ל"מקדם קצבה" שיהיה נהוג בקרן באותה עת. קרן הפנסיה מכילה בתוכה גם כיסוי למקרה אבדן כושר עבודה (פנסיית נכות) וכיסוי למקרה פטירת העובד לפיו יקבלו השארים (בד"כ אלמנ/ה ויתומים) סכום חודשי במקרה פטירת החוסך.
  ההפרשה המינימלית שנקבעה בחוק הינה 6% מגובה השכר על חשבון העובד, 6.5% ע"ח המעביד ולפחות 6% פיצויים (אם כי נהוג לשלם לפי 8.33%- הפקדת פיצויים מלאה).
  בסיס ההתקשרות בין העמית החוסך לבין קרן הפנסיה הוא תקנון הניתן לשינוי ע"י הקרן.
  היתרונות העיקריים בקרן הפנסיה הינן עלויות ניהול נמוכות, כיסויים ביטוחיים בעלות נמוכה מאוד והגנה של המדינה על חלק מהתשואה שתייצר הקרן עבור עמיתיה שפרשו לפנסיה, עובדה המקנה יציבות חשובה לקצבת הפורש.
  החסרונות העיקריים בקרן פנסיה הינם יכולתה של הקרן לשנות תנאים בהתאם לשינויים עתידיים שעלולים לפגוע בקצבת העמית, גרעונות בניהול סיכוני הקרן שייפול על כתפי החוסכים ובעיקר אי הידיעה לגבי טיבם של שאר עמיתי הקרן והאם הם צפויים להסב הפסדים שכאלו למאזנה

 • ביטוח מנהלים - ביטוח מנהלים הינה תכנית המשווקת ע"י חברות הביטוח ומציעה חוזה בינה לבין החוסך (להבדיל מקרן הפנסיה) ובזה יתרונה העיקרי.
  בעבר היו קיימים ביטוחי מנהלים בהם היה ניתן לחסוך סכומים למימוש כסכום כספי חד פעמי ("הוני") אולם החל משנת 2008 שונה החוק וכל הכספים המופקדים בקופה זו הינם למטרת קצבה.
  אחוזי ההפקדה המינימליים לביטוח המנהלים הינם 6% ע"ח העובד, 6.5% על חשבון המעביד והכוללים מימון ביטוח אובדן כושר עבודה (לפחות 5% יוקצבו לחסכון-אם לא יספיק התקציב לרכישת ביטוח אכ"ע מלא יגדיל המעסיק את הפקדתו הכוללת עד ל-7.5%) ולפיצויים 6% (אם כי מקובל הפקדה מלאה 8.33%).
  בביטוחי המנהלים עד סוף 2012 ניתן היה לקבל יחס קבוע ונקוב בין הסכום שנצבר לבין הקצבה בעת הפרישה ("מקדם קצבה מובטח"), אלמנט רב חשיבות בהבטחת גובה הקצבה העתידית. החל מ-2013 לא יכולים יותר מצטרפים חדשים לביטוח מנהלים שגילם מתחת ל-60 לקבל יתרון זה.
  בנוסף מגלם ביטוח המנהלים גם כיסוי חד פעמי למוות (בשונה מקרן הפנסיה המשלמת קצבה חודשית) וכיסוי למקרה אבדן כושר עבודה.
  מקדם הקצבה שונה לאורך הגלגולים השונים בביטוחי המנהלים ולאור העלייה המתמדת בתוחלת החיים - ישנם ביטוחים המקנים מקדמים טובים יותר מאלו הישנים יותר, מה שמבטיח על אותו סכום חסכון פנסיה גבוהה יותר.
  יתרונות ביטוח המנהלים הינם התקשרות חוזית עם המבטח, תעריפי ביטוח נקובים שלא ניתנים לשינוי גם במקרה סדרת אירועי ביטוח (כמו בקרן פנסיה) ביטוח אבדן כושר עבודה טוב מאשר בפנסיה ובביטוחים הישנים יותר מקדם הקצבה המובטח.
  החסרונות העיקריים הינם עלויות ניהול גבוהות יחסית לפנסיה וקופת הגמל, עלויות הביטוח גבוהות יותר ומכרסמות בחסכון ואי הגנה ממשלתית על תשואת קצבת הפורשים.

 • קופת גמל - קופת גמל הינה קופת חסכון לפרישה המוכרת לעניין ע"פ תקנות המס והיא מכילה חסכון בלבד, ללא ביטוחים כלל, ובעלויות ניהול נמוכות.
  עד לשינוי החוק ב-2008 היה מיועד הכסף שהופקד לקופות הגמל לקבלה ככסף הוני פטור ממס, אולם מאז השינוי "נצבעים" הכספים המופקדים לקרן הפנסיה ככספי קצבה. עם היציאה לפנסיה ותחילת קבלת הקצבה יהיה על החוסך להעביר את הכסף לקופה עם מנגנון תשלום שוטף (קרן פנסיה או ביטוח מנהלים) ומשם יקבל את קצבתו בהתאם למקדם הקצבה שיהיה נהוג באותה עת.
  יתרון קופת הגמל הוא בהיותה "חסכון נטו" מוטב במס, עם עלויות ניהול נמוכות. החיסרון הוא היעדר כיסויי חיים ואובדן כושר עבודה והצורך להעביר את הכסף לקופה נוספת בעת הפרישה מה שמקנה אי ודאות לגבי תנאי הקצבה שיהיו נהוגים בעתיד.

   

עובדים שמעסיקם לא מפקיד על כלל רכיבי שכרם לפנסיה רשאים להפקיד על אותו חלק שכר לאחת הקופות באופן עצמאי וליהנות מהטבות מס.

 

בנוסף לכך קיים מכשיר חסכון נוסף לטווח בינוני/ארוך - קרן ההשתלמות.

 

 • קרן השתלמותהינה קופה בה מפקידים העובד והמעביד כסף, בד"כ 2.5% משכרו של העובד ו-7.5% ע"ח המעביד. הכספים נצברים ומייצרים תשואות ומהרגע שצוברים ותק של 6 שנים ניתן לפדות אותם בסכום הוני הפטור ממס הכנסה וממס רווחי הון (עד לתקרות הקבועות בחוק) בכל עת שירצה החוסך.

 

הינה קופה בה מפקידים העובד והמעביד כסף, בד"כ 2.5% משכרו של העובד ו-7.5% ע"ח המעביד. הכספים נצברים ומייצרים תשואות ומהרגע שצוברים ותק של 6 שנים ניתן לפדות אותם בסכום הוני הפטור ממס הכנסה וממס רווחי הון (עד לתקרות הקבועות בחוק) בכל עת שירצה החוסך.

 

ניתן להעביר כספים מקופה לקופה בהתאם לתקנות בעניין, להחליף יצרנים, חברות וקרנות לרכז חסכונות לא פעילים בפוליסה מאחדת, ולדאוג לתנאים האופטימליים בדמי הניהול, השרות והתשואה.

 

פוליסה מאחדת הינה פוליסה המיועדת לרכז קופות שאינן פעילות ובד"כ גם משלמות דמי ניהול מרביים בקופה אחת מה שנותן הן שיפור בתנאי הניהול והן שליטה מוגברת על הכספים תוך שמירת "צבעי" הכסף ותכונותיו השונות בין תכנית לתכנית.

לקבלת הצעה ממקצוען: