| פנסיה חסכון ופיננסים

תכנית חסכון אישית ונזילה

תכנית חסכון אישית ונזילה

אומרים שכדאי תמיד לשים בצד שקל לבן ליום שחור. לצד החסכון לפנסיה ניתן לחסוך כספים באופן פרטי ובתנאים מצוינים בחברות ביטוח ובבתי השקעה.

חסכון פנסיוני לשכיר

חסכון פנסיוני לשכיר

חסכון פנסיוני לשכיר הינו קופה או שילוב קופות המוכרות ע"י תקנות קופות הגמל ובהן חוסך השכיר כדי שביום פרישתו יעמדו לרשותו האמצעים הכספיים לחיות בכבוד.

חסכון פנסיוני לעצמאים

חסכון פנסיוני לעצמאים

בשנת 2017 נכנס לתוקף חוק פנסיה חובה לעצמאים המטיל חובה על העצמאי לחסוך לעצמו לפנסיה, בהתאם להכנסתו או לשכר הממוצע במשק, לפי הנמוך.