ביטוח העסק הוא ההגנה על העסק/חברה ובעליהם למקרה נזק לעסק, תכולתו או לצד שלישי שעלול להיפגע בתוצאה מרשלנות העסק.

הביטוח מודולרי ומאפשר לבעל העסק לבחור ברכיבים המעניינים אותו בלבד.

 

אנו עובדים עם מירב החברות המובילות על מנת להציע לכם בעלי העסקים והחברות את ההגנה הטובה ביותר ובמחיר הטוב ביותר.

ביטוח עסק:

 • ביטוח מבנה ותכולה.

 • ביטוח לצד ג'.

 • ביטוח אבדן הכנסה או רווחים.

 • ביטוח כספים.

 • ביטוח הנדסי.

 • ביטוח סיכוני סייבר.

 

בכל אחד מסעיפים אלה ישנן אפשרויות שונות להרחבה והתאמה, כאשר אלו אמורות להגן על בעל העסק ביום פקודה. הביטוחים שונים בין חברה לחברה ונבדלים הן בסכומי הביטוח, הן בגובה ההשתתפות העצמית והן בהגדרות הביטוח והחריגים בו.

 

ביטוחי חבויות:

בנוסף לאלה קיים ענף נוסף של ביטוחי חבויות, אם כהרחבה לפוליסת העסק ועם כפוליסות עצמאיות. ביטוח חבויות כשמו כן הוא, מכסה את העסק או אלו הפועלים בשמו, למקרה בו תיווצר חבות משפטית בשל רשלנות:

 • ביטוח אחריות מקצועית.

 • ביטוח אחריות מוצר.

 • ביטוח חבות נושאי משרה.

 

פתרונות מיוחדים לעסק:

 • ביטוח איש מפתח - הגנה על העסק מנזק בשל מותו של בעל ידע ייחודי.

 • ביטוח שותפים - ביטוח חיים המשלם במות אחד השותפים ליורשי המנוח, ובכך קונה עבור השותפים שנשארו את חלקו בעסק.

 

מדובר בפתרונות מורכבים הן ברמה הביטוחית וכן ב"תפירת" הפתרון הנכון כך שיש צורך בתכנון מדוקדק שלהם.

לקבלת הצעה ממקצוען: