אומרים שכדאי תמיד לשים בצד שקל לבן ליום שחור.

לצד החסכון לפנסיה במסגרת התכנית הרשמית ניתן לחסוך כספים באופן פרטי ובתנאים מצוינים בחברות ביטוח ובבתי ההשקעות.

בזמנים שכאלה בהם הבנקים נותנים ריבית אפסית על הפיקדונות והחסכון (תוך נעילת הכסף לתקופות ארוכות) מגיעות פוליסות החסכון וקופות הגמל להשקעה ומעמידות אלטרנטיבה אטרקטיבית ביותר בגוף ניהול מקצועי, יציב לא פחות מהבנק ומפוקח ממשלתית אף יותר ממנו.

 

ניתן לחסוך לכל מטרה, חסכון לילדים, לבית, תגבור לפנסיה או סתם כתוכנית חסכון רווחית לשים בה את הכסף הפנוי, תוך שמירה על נזילות מלאה וללא קנסות.

 

הכסף מושקע בהתאם לאחד ממסלולי ההשקעה הרבים שבתוכניות ובהתאם לנטיית ליבו של החוסך, מהגנתי ועד חובב סיכון. ניתן לעבור בין מסלולי ההשקעה השונים לפי רצונו של החוסך:

  • פוליסת חסכון - הכסף מושקע בהתאם לאחד ממסלולי ההשקעה הרבים שבתוכניות ובהתאם לנטיית ליבו של החוסך, מהגנתי ועד חובב סיכון. ניתן לעבור בין מסלולי ההשקעה השונים לפי רצונו של החוסך.
    ניתן להפקיד הן הפקדות שוטפות והן הפקדות חד פעמיות ללא מגבלה בקופה.

  • קופת גמל להשקעה - מכשיר חסכון זה מנוהל בחברות ביטוח ובתי השקעות ומציע מגוון מסלולי השקעה בדמי ניהול נמוכים בדומה לפוליסת החסכון. בדומה לפוליסה הפיננסית הכספים נזילים וניתן להחליף בין מסלולי ההשקעה השונים. בנוסף לאלה טמונה בקופה הטבת מס לאלו שישתמשו בכספים שנצברו בקצבה נוספת בעת הפרישה לפיו תהיה הקצבה פטורה ממנה ממס והרווחים עליה ימוסו רק על 15% מהרווח הנומינלי (לעומת 25% מהרווח הריאלי במצב רגיל).
    בקופת גמל להשקעה ניתן להפקיד הן הפקדות שוטפות והן הפקדות חד פעמיות אך בסכום שלא יעלה על 70,000 ₪ לאדם לכל שנת מס.

  • קופת גמל לפי תיקון 190 - בשנת 2012 פורסם תיקון 190 לפקודת מס הכנסה שחולל מהפכה שלמה בתחום מיסוי החסכון לפנסיה. אחת מתולדות התיקון היה האפשרות לבצע הפקדת כספים בקופה ייעודית לפי התיקון. הפקדה שכזו פותחת את האפשרות לקבל את הכסף כקצבה פטורה ממס, או לחלופין במשיכת הכסף במזומן (בכפוף לקיום קצבה מזערית) תוך הטבת מס משמעותית.
    שימוש מעניין נוסף שיש לקופת הגמל לפי תיקון 190 הינו כמכשיר העברת כספים בין-דורית תוך שימוש בפטור או הטבות מס ניכרות.

לקבלת הצעה ממקצוען: