בעת גילוי מחלה קשה נקלע הפרט או משפחתו למצב מסובך.

מצד אחד נפגעת יכולתו להשתכר למחייתו. מצד שני ההוצאות הרפואיות והוצאות התאמת החיים למצב שנוצר גבוהות ולא צפויות. ביטוח אבדן כושר העבודה ישלם לכל היותר 75% משכרו של אותו אדם ובד"כ רק לאחר 3 חודשים בהם צריך יהיה להסתדר. כל זאת בזמן בו ההוצאות דווקא עלו משמעותית. חמור מכך הוא מקרה בו חלה אחד הילדים. במצב שכזה כלל לא יהיו ההורים זכאים לפיצוי מביטוח אבדן כושר העבודה או קרן הפנסיה.

 

חברות הביטוח מציעות פתרון כלכלי לתרחיש אימה שכזה בדמות ביטוח המעניק פיצוי כספי בגובה שנקבע מראש עם גילוי מחלה קשה. המחלות המכוסות בביטוח נקובות ברשימות השונות מחברה לחברה.

 

ניתן לרכוש כיסוי מוזל המכסה גילוי מחלת הסרטן בלבד, כפוליסה נפרדת או בשילוב עם ביטוח גילוי מחלה קשה הרחב.

 

קיימת שונות רבה בין הפוליסות של החברות השונות אם במחיר, אם ברמת הכיסוי ואם בסעיפי כיסוי ייחודיים להן ולבחירה נכונה יכולה להיות השפעה מכרעת על עתידו הכלכלי של המבוטח ומשפחתו בקרות המקרה.

לקבלת הצעה ממקצוען: