| שירות לבעלי עסקים וחברות

ליווי פנסיוני למעסיק

ליווי פנסיוני למעסיק

כיום כל עובד רשאי למנות את הסוכן שהוא רוצה ומול קשת של דעות וטענות - המעסיק עלול למצוא עצמו בעמדת נחיתות מפאת התמצאות בחוק ודרישותיו.

הגנה על העסק ובעליו

הגנה על העסק ובעליו

ביטוח העסק הוא ההגנה על העסק/חברה ובעליהם למקרה נזק לעסק, תכולתו או לצד שלישי שעלול להיפגע בתוצאה מרשלנות העסק.