תאונות הן חלק בלתי נפרד מחיינו. הן מגיעות תמיד ברגע הלא נכון, ומביאות עימן נזק, לפעמים גדול, שכולל במקרים רבים גם נזק כספי עימן.

ביטוח תאונות אישיות הוא למעשה חבילת ביטוחים המעניקה סכום כספי ידוע שנקבע מראש במגוון מקרים וזאת כתוצאה מתאונה. סכום כספי זה עוזר מאוד לעבור את המחסור הכלכלי שנוצר עקב האירוע.

 

מוות מתאונה, נכות לצמיתות מתאונה, שברים או כוויות מתאונה, אשפוז מתאונה ופיצוי חד פעמי לכניסה למצב סיעוד מתאונה הם הכיסויים העיקריים המופיעים כמעט בכל הפוליסות השונות בשוק. על אלה מוסיפות לעתים החברות עוד כיסויים המגבירים את אטרקטיביות התכנית שלהם.

 

לכיסויים אלה ניתן להוסיף הרחבה חשובה הנקראת נכות תעסוקתית ולפיה אדם שאינו מסוגל לעבוד בגלל תאונה יזכה לפיצוי חודשי לאחר תקופת המתנה קצרה (14 או 30 יום) במשך עד 36 חודשים. הביטוח הזה שמזכיר למדי ביטוח אבדן כושר עבודה אינו נחשב לכזה, ולפיכך אינו מתקזז עם ביטוחי אבדן כושר עבודה, עם קרן הפנסיה ועם סכומים שיתקבלו לכשיגיעו מגופים כמו הביטוח הלאומי. הכיסויים משתנים בין חברה לחברה והמחיר יכול להיות מושפע מרמת המסוכנות של כל מקצוע כפי שמקובל באותה חברה.

 

אנו עובדים עם החברות המובילות בתחום ונדע לבנות גם עבורכם את הכיסוי הטוב ביותר שייתן את המענה המיטבי לרגע קשה שכזה. 

לקבלת הצעה ממקצוען: