ביטוח לוועד הבית הינו ביטוח המכסה את בעלי הדירות בבניין משותף בפני נזק שייגרם מרכוש משותף לדיירים אך פגע והזיק לאחת או יותר מהדירות או חמור מכך לאדם מסוים.

כן מכסה הביטוח נזק שנגרם לעובדי ניקיון וגינון אגב עבודתם בבניין.

 

בביטוחים מסוימים קיימת גם הרחבה המכסה את חברי הועד בפני תביעות על חבות נזיקית מרשלנות בעת מילוי תפקידם בוועד.

 

עלותו של ביטוח ועד הבית נמוכה אך הוא עשוי למנוע מחלוקות כספיות ואי נעימויות בין השכנים, ולתת את השקט לאנשי הוועד למלא את תפקידם כהלכה.

לקבלת הצעה ממקצוען: