ביטוח אבדן כושר עבודה (אכ"ע) הינו ביטוח מהחשובים הקיימים והוא נותן למבוטח הגנה כלכלית למקרה בו איבד מסיבת מחלה או תאונה את יכולתו לעבוד.

בקרות מקרה הביטוח ולאחר תקופת המתנה שבין חודש ל-3 חודשים יתחיל המבוטח לקבל את הסכום שנקבע מראש או אחוז מסוים מהשכר שבוטח. הפיצוי לא יעלה על יותר מ-75% מההכנסה המבוטחת.

 

הפיצוי ישולם למבוטח מדי חודש עד הגיעו לגיל הפרישה, עד לתום הפוליסה, או עד שיוכל לחזור לעבוד. במידה וביטוח האכ"ע מורכב כחלק מתכנית החסכון לפנסיה של המבוטח תמשיך חברת הביטוח לשלם את הפרמיה החודשית לפוליסת החסכון במקום העובד והמעסיק כל עוד הינו במצב אכ"ע, וכך יימשך לו החסכון לפנסיה גם בתקופות בהם אינו מסוגל לעבוד.

 

מי הוא אדם המוגדר במצב אי כושר עבודה? הגדרה זו נבדלת בין שתי רמות הגדרה:

ביטוחים ב"הגדרה מקצועית" בהם אדם יוכר כאילו איבד את כושר עבודתו אם לא יוכל לעסוק בעיסוק סביר וזאת בהתאם להשכלתו ו/או ניסיונו ו/או מקצועו. אלה הם הנפוצים בביטוחי האכ"ע. החיסרון בביטוחים מסוג זה יבוא לידי ביטוי במקרים מסוימים בהם ייטען על ידי חברת הביטוח כי האדם לא איבד את כושר עבודתו בהתאם לאמור ואי לכך לא ישולם לו הפיצוי.

 

לעומתם ישנם ביטוחי אכ"ע בהגדרת עיסוק. ביטוחים אלה קובעים שמבוטח יוכר ככזה שאינו יכול לעבוד במידה ולא יוכל להמשיך בעיסוקו ערב קרות המקרה - כיסוי נוח וקל יותר לתביעה עבור הלקוח. עם זאת כל חברה מגדירה למי מרשימת המקצועות היא מוכנה לתת כיסוי שכזה ולאיזה מקצוע לא.

לחוסכים בקרן פנסיה קיים מעין כיסוי אכ"ע הנקרא פנסיית נכות והוא מגדיר את מקרה הביטוח בהגדרה מקצועית בלבד, ההגדרה המוגבלת.

 

פתרון לכיסוי הנכות בפנסיה ניתן לבעלי מקצועות המאושרים ע"י חברות הביטוח והם יכולים  לרכוש ביטוח פרטי הנקרא "מטרייה ביטוחית" וקובע שבמידה ותדחה קרן הפנסיה את תביעת הנכות (אכ"ע) בגלל ההגדרה המקצועית, בעוד בהגדרה העיסוקית היה זכאי המבוטח לפיצוי, תשלם חברת הביטוח את הפיצוי שלא תשלם קרן הפנסיה.

 

מחקרים שונים מעידים כי מעל 30% ממקרי הדחייה בתביעות הנכות בקרנות הפנסיה מגיעים מחמת נימוק של אי עמידה בהגדרה מקצועית. במקרה קיומה של מטרייה ביטוחית מהווה מוצר זה בלא מעט מקרים את ההבדל בין קבלת פיצוי מלא לדחייה מלאה של התביעה.

 

  כפל ביטוחים הינו ליקוי בתכנון ביטוח זה ובמידה ולאדם מספר ביטוחי אכ"ע או סכומי ביטוח העולים על תקרת הפיצוי יקוזזו אלו מול אלו והמבוטח לא יזכה למלוא הפיצוי. הדבר ממחיש עד כמה חשוב לדייק בכיסוי ולמנוע כפילויות מיותרות בתחום זה.

באוגוסט 2018, בהוראת הממונה על שוק ההון והביטוח הפכו הפוליסות לאחידות בכל החברות. הפוליסות החדשות מורכבות מביטוח בסיס ומהרחבות שונות שניתן להוסיף. ניתן לבחור את ההרחבות המבוקשות ואלו משפרות את הפוליסה. הדבר מתבטא כמובן במחיר הפוליסה.

 

גם הצורך למבנה ולסכום הביטוח עשוי להשתנות לאורך החיים במקרים כמו עלייה בשכר, תקופות אי עבודה, שינוי באופי העיסוק ועוד. זוהי הסיבה שביטוח אבדן כושר העבודה אינו בבחינת "שגר ושכח" אלא מצריך טיפול תקופתי.

 

ביטוח אבדן כושר עבודה הינו ביטוח חשוב ביותר אך מורכב ורב אפשרויות שעליו ניתן לומר שבנייה נכונה שלו יכולה להציל את כל התא המשפחתי בקרות המקרה. לכן מומלץ ביותר להיעזר באיש מקצוע מיומן בעת הרכבת ביטוח זה.

לקבלת הצעה ממקצוען: